Partikelfilter och dess funktion

Vet du vad partikelfilter är och vad det har för funktion? Vet du varför det är viktigt med rengöring av partikelfilter? Det här är vad jag idag tänkte prata närmare om. Jag hoppas, som alltid, att ni kommer gilla dagens inlägg och vad det har att erbjuda.

Partikelfilter eller partikelavskiljare är anordningar som avlägsnar fasta och flytande partiklar och vattendroppar från flödet av en vätska. De används i många olika system: ventilatorer, reaktorer, kompressorer, gastorkar för att nämna några. Partikelfilter kan också kallas för dieselpartikelfilter, och som man kanske hör på namnet är det ett filter som sitter i dieselfordon.

Partikelfilter använder en kombination av tryckfall och gravitation för att separera partiklar från en vätska. Partiklarna avlagras på uppströmssidan av filtret medan det rena flödet passerar igenom på nedströmssidan.

Funktionen är mycket enkel: genom att öka eller minska motståndet i en given volym kan man minska tryckfallet i denna volym. En låg tryckskillnad mellan olika punkter gör att material flyttas från områden med högt tryck till områden med lågt tryck tills jämvikt uppnås – denna princip används av partikelseparatorer.

Ett vanligt misstag som görs när man väljer ett partikelfilter för en tillämpning är att man väljer en anordning som avlägsnar större partiklar än de som är dimensionerade för att passa till applikationen. Detta kan leda till för stora tryckfall vid höga flöden, vilket leder till lägre total effektivitet i systemet och betydligt kortare livslängd för filtret.

För att partikelfiltret ska fungera som det ska behöver det rengöras, när det väl är fullt. Det är något man kan ta professionell hjälp med om man känner att det behövs, det finns bra företag för det. Med rätt typ av hjälp kan partikelfiltret bli som nytt igen, vilket gör att man slipper köpa ett helt nytt. På så sätt blir det betydligt billigare att rengöra sitt redan befintliga partikelfilter.